Czy masz syndrom DDA? Najczęstsze objawy

Terminem DDA, inaczej dorosłe dziecko alkoholika, określa się osoby dorastające w takim otoczeniu, w którym nadużywano substancji alkoholowej.

To te dzieci i młodzież, które, będąc obecnie osobami dorosłymi, żyły i dorastały w domach, gdzie alkoholizm był codziennością, a który spowodował uszkodzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości. Termin ten odnosi się także do grup wsparcia dla osób dotkniętych tymże problemem.

W rzeczywistości największą grupą dotkniętą alkoholizmem są dzieci. Na całym świecie uwaga dotycząca choroby alkoholowej skupia się na samym uzależnionym i na jego procesie wychodzenia z choroby, nie zaś na jego rodzinie, a w szczególności na dzieciach. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest wstyd, niewiedza oraz zaprzeczanie problemowi przez rodzinę i tendencja do chronienia dzieci przed alkoholizmem.

Charakterystyka dorosłych dzieci alkoholików

Chociaż cierpienie przejawia się w różny sposób, dzieci alkoholików wydają się mieć wspólną cechę – niską samoocenę. Jak pokazują badania przeprowadzone wśród dzieci z rodzin alkoholowych, dzieci alkoholików łatwo się zniechęcają i często popadają w depresję, czują się odizolowani i myślą, że nikt ich nie kocha. Ponadto mają trudności z wyrażaniem tego, co myślą, a tym bardziej tego, co czują.

Nie wiedzą jak bronić się przed agresją innych i nie wiedzą jak akceptować wady innych ludzi lub swoje własne. Są tak zaabsorbowani samoświadomością i żyją w takim niepokoju, że ich zdolność do rozwoju emocjonalnego i spełnienia się jest poważnie utrudniona.

Janet Woititz, amerykańska terapeutka dzieci alkoholików, stwierdza, że w badaniach nad poczuciem własnej wartości u dzieci alkoholików wykazano, że mają one niższą samoocenę w porównaniu z dziećmi, których ten problem nie dotyczy, biorąc pod uwagę, że istnienie takich elementów jak brak szacunku, brak akceptacji i brak zainteresowania ze strony osób bliskich wpływa na ich zdolność do dobrego samopoczucia.

Ten brak poczucia własnej wartości nie jest zależny od wieku. I nieważne czy osoba ma dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt czy dwanaście lat, ponieważ widzi siebie zasadniczo w ten sam sposób. Może się zmieniać ich zaangażowanie, zachowanie czy postawa mogą się zmienić, ale nie sposób, w jaki postrzegają oni samych siebie.

Ta sama terapeutka twierdzi, iż dorosłe dzieci alkoholików powtarzają w ten czy inny sposób pewne wzorce i zachowania wywodzące się z ich doświadczeń z dzieciństwa. Cechy te, wielokrotnie zaobserwowane i powielane przez inne osoby, czy to w terapii indywidualnej, czy grupowej, pozwoliły na określenie ogólnej charakterystyki tej grupy:

– dorosłe dzieci alkoholików nie wiedzą, co jest „normalnym” zachowaniem i muszą się go domyślać. Trudno jest im doprowadzić daną rzecz do końca.

– kłamią, gdy w danej sytuacji nie jest to konieczne i gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę.

osądzają i wymagają od siebie zbyt wiele.

traktują siebie zbyt poważnie, trudno im dobrze bawić i nabrać dystansu do siebie.

– mają trudności z utrzymywaniem zażyłych i trwałych związków.

przesadnie reagują na bodźce i sytuacje, na które nie mają wpływu oraz nad którymi nie mają kontroli.

– nieustannie poszukują aprobaty i uznania.

– czują się inni niż inni ludzie.

są bardzo odpowiedzialni lub, paradoksalnie, bardzo nieodpowiedzialni.

– są niezwykle lojalni i oddani, nawet wobec tych, którzy na to nie zasługują.

– są zagrożeni rozwojem uzależnień, staniem się alkoholikami, osobami neurotycznymi. Często wchodzą w związki z osobami uzależnionymi.

terapia wrocław

DDA we Wrocławiu

Czy alkohol miał duży wpływ na Twoje życie rodzinne? Może jesteś świadomy, że w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania w twojej rodzinie występowały problemy związane z alkoholem, ale być może nie wiesz, że te problemy nadal na ciebie wpływają, nawet jeśli jesteś już osobą dorosłą?

Terapia DDA we Wrocławiu i nie tylko polega przede wszystkim na pogłębianiu świadomości własnych trudności i zrozumieniu ich przyczyn, a także na oddzieleniu obecnych emocji i potrzeb od destrukcyjnych wzorców wyniesionych z domu. To droga do zmiany w sferze uczuć, myślenia i zachowania.