Inwestycja w siebie – coaching osobisty

Coaching osobisty to forma wsparcia, dzięki której odnajdziesz motywację do realizowania swoich celów, zdobywania nowych umiejętności, zmiany stylu życia czy poprawy jakości swoich relacji.

Rola coacha nie sprowadza się do doradztwa i kierowania na właściwą drogę, ale wspierania, motywowania, podpowiadania i pomocy w odnajdywaniu własnej drogi do szczęścia i realizacji.

Coach może wspierać człowieka w bardzo różnych obszarach życia i dopasowywać swoje działania do tego, czego wymaga aktualnie jego Klient. Coaching to inwestycja w siebie. Na czym jednak polega i co można dzięki niemu osiągnąć? 

Na czym polega coaching osobisty? 

Coach to osoba, która wspiera i motywuje człowieka do pracy nad sobą, swoimi celami, relacjami, umiejętnościami i rozwojem stosując do tego odpowiednie pytania, narzędzia i metody budowania wartości. Jako metoda dostosowywana indywidualnie do każdego przypadku, coaching osobisty jest jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych sposobów na rozwój, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

możliwość

Jego celem jest tworzenie perspektyw na przyszłość przez budowanie podstaw teraz – niezależnie od tego, czy podczas sesji coachingowych skupimy się na pracy nad własnym poczuciem wartości, relacjami z bliskimi, umiejętnościami zawodowymi czy systemem wartości w życiu, celem łatania bieżących problemów będzie budowanie na nich podstawy lepszego jutra.

Coach motywuje i wspiera, a nie doradza i dzięki temu odnosi sukces – bazuje na potencjale, który już drzemie w osobie, nie starając się przy tym nastawić jej na zupełnie nowe tory czy duże życiowe zmiany. 

Podstawowe zasady coachingu

Sesje z coachem osobistym zwykle opierają się na otwartych rozmowach, w których to coach przejmuje rolę prowadzącą i stara się zmotywować swojego rozmówcę do podjęcia określonych działań czy dotarcia do różnych wniosków. Metod i narzędzi stosowanych przez coacha podczas sesji może być wiele – rozmowy mogą odbywać się zarówno w formie rozmów prywatnych, jak i sesji grupowych, zależnie od tego jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Klienta w danej sytuacji. 

Coaching często skupia się na spojrzeniu na własne problemy i trudności w zupełnie innym, bardziej pozytywnym świetle. Wszystko ma skupiać się na osiągnięciu po rozmowie wymiernych korzyści, co nie koniecznie musi od razu oznaczać całkowity sukces. Coaching rozkłada się w czasie i każda rozmowa może skupiać się na czymś innym prowadząc ostatecznie do osiągnięcia jednego celu. Coach ma pomóc w odnalezieniu obiektywnej perspektywy w danej sytuacji, a często także odnalezieniu celu którego nie potrafimy sobie sprecyzować. 

problemy

Jak wygląda współpraca z coachem i kiedy jej potrzebujemy? 

Pomocy coacha można poszukiwać w różnych sytuacjach życiowych, z którą nie do końca potrafimy poradzić sobie samodzielnie. Często zdarza się, że osoba zgłaszająca się po pomoc coacha ma w sobie wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia sukcesu w danej dziedzinie, ale nie potrafi samodzielnie wyznaczyć sobie drogi do tego sukcesu.

Coach może wspierać w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzić na drogę do nauki nowych umiejętności, wspomagać przy radzeniu sobie ze stresem i wypracowywaniu nowych, lepszych nawyków, pomagać w osiąganiu lepszej organizacji czasu czy wspierać przy ważnych zmianach w życiu, co do których nie mamy pewności że możemy sobie poradzić.

Coach pomoże lepiej funkcjonować w nowej roli zawodowej, wesprze w podejmowaniu ważnych decyzji i otworzy nowe sposoby pracy nad sobą i własną tożsamością. Współpraca może opierać się o rozmowy w poszukiwaniu celu życiowego, nowej misji, znajdowanie nowych zainteresowań, czy kierować się na poszukiwanie drogi do sukcesu.

spotkania grupowe

Coaching osobisty często łączy się z terapią grupową, gdzie oprócz indywidualnej pomocy możemy spojrzeć na problem z perspektywy innych osób mających te same cele i poszukujących odpowiedzi na te same pytania. 

Co zyskasz dzięki coachingowi?

Terapia z coachem osobistym nie ma określonych ram czasowych – zdarzają się przypadki, w których osoby czują się zadowolone z wyników już po jednej rozmowie, ale i takie w których osoby coachowane korzystają z pomocy przez dłuższy czas. Wszystko zależy tu od indywidualnych preferencji i potrzeb. 

sukces

Dzięki coachingowi osobistemu masz szansę otrzymać wsparcie dopasowane indywidualnie do swoich potrzeb, zwiększyć świadomość samego siebie i podjąć pracę nad własnymi wartościami, motywacjami i celami życiowymi. Coaching to inwestycja w siebie i swoje ambicje, a te są przecież energią napędzającą całe życie.