Jak pomóc synowi alkoholikowi? Porady dla rodziców

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym, z którym wiążą się liczne trudności, między innymi samo przekonanie alkoholika do podjęcia terapii, a także późniejsze wytrwanie w trzeźwości. Osoba zmagająca się z uzależnieniem od alkoholu potrzebuje pomocy ze strony najbliższych. Często niezbędnego wsparcia mogą udzielić rodzice. Jak powinni to zrobić?

Jak rodzice mogą pomóc synowi, który ma problem z alkoholem?

Rodzice uzależnionego od alkoholu syna powinni dołożyć wszelkich starań, by nakłonić go do podjęcia terapii w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, która daje największe szanse na wygranie z nałogiem. Pierwszym krokiem powinna być szczera, lecz spokojna rozmowa. W jej przebiegu rodzice powinni okazać wsparcie, starając się zachować cierpliwość i powstrzymać przed wydawaniem sądów. Skuteczną formę pomocy może stanowić przeprowadzenie interwencji w obecności doświadczonego w prowadzeniu tego typu konfrontacji terapeuty. W trakcie interwencji rodzice oraz inni bliscy alkoholika mają możliwość poinformowania go o swoich oczekiwaniach wobec podjęcia przez uzależnionego leczenia.

Wsparcie dla syna alkoholika

Rodzice powinni okazać zmagającemu się z uzależnieniem od alkoholu synowi wsparcie, sprowadzające się do zapewnienia go o akceptacji stanu psychofizycznego, w jakim się znalazł, a także gotowości do towarzyszenia mu w drodze do wyzdrowienia. Alkoholik musi poczuć, że jest kochany niezależnie od swojej choroby. Taka postawa rodziców pozwala zburzyć mur, którym otoczyła się uzależniona od alkoholu osoba pod wpływem ataków słownych i wykluczenia, jakich doświadczała ze strony innych członków społeczeństwa. W okazaniu wsparcia pomaga zapoznanie się z mechanizmami rządzącymi uzależnieniem, które pozwala lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znalazło się walczące z alkoholizmem dziecko. Rodzice wspierający syna alkoholika powinni zachować własne granice – pod żadnym pozorem nie mogą oni godzić się na przejawy przemocy i agresji.

Jak zachęcić syna alkoholika do podjęcia leczenia?

By rozpocząć leczenie w ośrodku terapii uzależnień, alkoholik musi samodzielnie podjęć decyzję o zapoczątkowaniu walki z nałogiem. Wielu chorych nie chce jednak udać się na leczenie. Obiecują oni poprawę i usiłują zerwać z piciem na własną rękę. Rodzice powinni w takiej sytuacji zareagować, wskazując niebezpieczeństwa wynikające z objawów abstynencyjnych oraz możliwości wystąpienia powikłań fizycznych oraz psychicznych na skutek źle przeprowadzonego detoksu. Zachęcając syna alkoholika do podjęcia leczenia, rodzice powinni okazać niezbędne wsparcie emocjonalne, a także przekonać chorego, iż w poszukiwaniu pomocy nie ma niczego wstydliwego. W próbach skierowania uzależnionej od alkoholu osoby na leczenie pomocne jest wskazanie skutków picia dla zdrowia, życia społecznego oraz wyglądu. Rodzice muszą powstrzymać się od usuwania szkód, jakie syn wyrządził w stanie upojenia i pozwolić mu samodzielnie radzić sobie z konsekwencjami.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu przebiega w kilku etapach. Do powodzenia terapii niezbędne są:

  • zdanie sobie sprawy z posiadanego problemu przez osobę uzależnioną od alkoholu,
  • wyrażenie chęci podjęcia leczenia przez zmagającą się z uzależnieniem osobę,
  • przeprowadzenie detoksu, który pozwala wydalić z organizmu osoby uzależnionej toksyczne substancje i stanowi wstęp do dalszej terapii alkoholizmu,
  • poddanie się psychoterapii przeprowadzanej przez certyfikowanych terapeutów posiadających doświadczenie w pracy z osobami zmagającymi się z uzależnieniem od alkoholu oraz lekarzy i lekarzy psychiatrów,
  • skupienie na celu, jakim jest wyjście z nałogu i rozpoczęcie zdrowszego, wolnego od uzależnień życia,
  • relaks i aktywność fizyczna, ułatwiające odbudowywanie wiary w siebie, nabieranie sił i dające motywację do dalszego działania.

Leczenie alkoholizmu w kontrolowanym środowisku oferuje Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom, umożliwiający pełną izolację pacjentów od czynników wyzwalających i stresów codziennego życia. W trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu pacjenci w pierwszej kolejności przechodzą profesjonalny detoks pod okiem specjalistów, którzy w razie konieczności stosują wspomagającą terapię farmakologiczną. Następnie pacjenci uczestniczą w psychoterapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, pozwalającej zrozumieć im własne uzależnienie i uporać się z chęcią sięgania po alkohol. Dzięki leczeniu w Ośrodku Terapii Uzależnień FreeDom możliwe jest skuteczne pokonanie zarówno uzależnienia fizycznego, jak i psychicznego. Pacjenci burzą mur, jakim się otoczyli i na nowo uczą się komunikacji oraz nawiązywania poprawnych relacji z drugim człowiekiem.