Komu może pomoc psycholog?

Psycholog jest specjalistą od rozpoznawania chorób i zaburzeń psychicznych. Jest to osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, dzięki którym może stawiać diagnozy psychologiczne, zajmować się prowadzeniem terapii. Psycholog jest osobą, która przyjmuje pacjentów z problemami psychicznymi. Pomaga nam on wyjść z wielu trudnych sytuacji i zmienić myślenie, najczęściej poprzez terapię indywidualną lub grupową. Psycholog może także skierować nas do psychiatry, jeżeli nasz stan jest bardzo niepokojący i trwa od dłuższego czasu. Psycholodzy to zazwyczaj osoby otwarte, chcące pomóc. Chętnie wysłuchują wszystkich naszych spostrzeżeń i problemów, a także zadają wiele pytań, żeby móc dotrzeć do sedna problemu, oraz dlatego by wypisać trafną diagnozę.

Komu i jak może pomóc?

Psycholog może pomóc każdemu, ko przychodzi do niego ze swoim problemem. Najczęściej tematy, które są poruszane w gabinecie psychologa, to tematy depresji, nerwicy, myśli samobójczych oraz podobnych problemów. Pomoc psychologiczną mogą otrzymać wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, płci, stanowiska czy miejsca zamieszkania. Jeżeli więc uważamy, że stan naszej psychiki pogorszył się od ostatniego negatywnego wydarzenia w naszym życiu – warto zasięgnąć pomocy psychologa. Jest to nieoceniona pomoc w przypadku lekkich zaburzeń lub wyniku nadmiaru stresy, który chwilowo zaburzył nasze myślenie. Psychologa możemy znaleźć prawie w każdej przychodni i prywatnie. Warto skorzystać z jego pomocy, zwłaszcza, jeżeli nasz smutek, nerwy lub apatia w dużym stopniu utrudniają nam życie.

Kiedy się do niego wybrać?

psycholog warszawa mokotówPsycholog pomoże nam w przypadku każdego problemu. Niekiedy bywa tak, że zostajemy wysłani do psychologa ze szkoły, z pracy lub przez członków rodziny. Jednak wielu ludzi decyduje się na psychoterapię indywidualną, w celu rozwiązania swojego aktualnego problemu. Jeżeli zostaliśmy poddani różnym badaniom, mającym również na celu zbadanie naszej psychiki, może się zdarzyć, że w tym momencie zostanie u nas wykryte jedno z wielu zaburzeń. Wtedy możemy dostać skierowanie do psychologa. Jeżeli natomiast od dłuższego czasu odczuwamy nieustający smutek, różne niepokojące myśli lub mamy problem z zapanowaniem nad nerwami i innymi emocjami, musimy wybrać się na rutynową kontrolę.

Jak zostać psychologiem

Żeby zostać psychologiem, należy ukończyć jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii. Studia te gwarantują nam otrzymanie odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Ponadto, na studiach odbywamy obowiązkowe praktyki, dzięki którym możemy nabrać doświadczenia i zapoznać się z zawodem psychologa. Przed podjęciem studiów należy pamiętać, że bardzo trudno jest się na nie dostać. Trzeba więc uzyskać bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Profesja ta poza tym należy do jednej z najbardziej odpowiedzialnych. Dlatego też przyszły psycholog powinien mieć nieskazitelny charakter i wykazywać się empatią.